Периодът на кампанията изтече.

Благодарим на всички участвали!