РЕГИСТРАЦИЯ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

Уважаеми участници, преди да пристъпите към регистрация, запознайте се подробно с правилата за участие  в кампанията – ТУК и политиката за поверителност и обработка на лични данни – ТУК

Внимателно попълнете всички полета, след което се уверете, че въведената информация е напълно коректна. Преди натискане на бутона РЕГИСТРИРАЙ кликнете върху отметката за съгласие с правилата на кампанията и политиката за поверителност и обработка на лични данни!

В полето „Номер на касова бележка“ изпишете номера, както е указано във визуализацията. При различните търговци са възможни визуални разлики в местонахождението на номера на касовата бележка, но обикновено, той се намира в непосредствена близост до датата и часа на покупката.

При регистрация на фактура от Cash & Carry магазини, се въвежда номера на фактурата и сумата с ДДС.

Пазете касовата бележка, с която сте направили регистрацията до края на кампанията!

В полето „Номер на касова бележка“ изпишете номера, както е указано във визуализацията. При различните търговци са възможни визуални разлики в местонахождението на номера на касовата бележка, но обикновено, той се намира в непосредствена близост до датата и часа на покупката.

При регистрация на фактура от Cash & Carry магазини, се въвежда номера на фактурата и сумата с ДДС.

Пазете касовата бележка, с която сте направили регистрацията до края на кампанията!